przelewy    24h    


Nasza firma posiada duże doświadczenie w prowadzeniu sklepu internetowego.

Od kilku lat z powodzeniem prosperujemy na platformie allegro.

 

Regulamin sklepu internetowego artykulytechniczne.eu

ważny od dnia 01.01.2018 r.

1.Informacja o właścicielu artykulytechniczne.eu

Sklep internetowy artykulytechniczne.eu, działający pod adresem www.artykulytechniczne.eu, prowadzony jest przez: Artykuły Techniczne s.c. Piotr Nowak Renata Nowak; Spławy Pierwsze, Ostrowiecka 55; 23-200 Kraśnik, o nr. NIP: 715-193-11-19, o nr. REGON: 060995884, zwany dalej Artykuły Techniczne s.c..

2.Słowniczek:

a) Regulaminem jest niniejszy Regulamin sklepu internetowego artykulytechniczne.eu,

b) Usługodawcą w rozumieniu Regulaminu jest Artykuły Techniczne s.c., o którym mowa w ust. 1.

c) Usługobiorcą w rozumieniu regulaminu jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w rozumieniu art. 331 § 1Kodeksu cywilnego, dokonująca zakupów w sklepie internetowym d lub korzystająca z usług świadczonych przez sklep.

d) Towarem w rozumieniu Regulaminu jest rzecz lub usługa będąca przedmiotem transakcji dokonywanej zgodnie z Regulaminem.

e) Sklepem w rozumieniu Regulaminu jest sklep internetowy artykulytechniczne.eu.

3. Postanowienia wstępne:

a) Regulamin określa zasady świadczenia usług i sprzedaży internetowej przez sklep internetowy artykulytechniczne.eu, do którego prowadzi domena www.artykulytechniczne.eu

b) Regulamin niniejszy stanowi ustalony przez Artykuły Techniczne s.c. wzorzec umowny, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.) i wiąże drugą stronę umowy.

c) Usługobiorca oświadcza, że spełnia kryteria określone w ust. 2 lit. c Regulaminu.

d) Usługobiorca oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

e) Wszelkie prawa autorskie dotyczące lub związane z prowadzeniem sklepu internetowego artykulytechniczne.eu należą do Artykuły Techniczne s.c. i są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, z późn. zm.).

4. Dane kontaktowe www.artykulytechniczne.eu:

- adres siedziby: Artykuły Techniczne s.c. Piotr Nowak Renata Nowak; Spławy Pierwsze, Ostrowiecka 55 ; 23-200 Kraśnik

- telefon kontaktowy: 81-825-59-60

- adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Zasady nabywania towarów.

a) Usługobiorca przed przystąpieniem do zakupów może dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza na stronie www.artykulytechniczne.eu

- Osoba zarejestrowana po jednokrotnym podaniu danych teleadresowych przy ponownych zakupach jest z tego obowiązku zwolniona i komputer automatycznie wypełnia pola z danymi

- zarejestrowany usługobiorca nie ma konieczności każdorazowej akceptacji regulaminu przy dokonywaniu zakupu.

b) Zakupów można dokonywać także bez konieczności rejestracji.

c) W celu złożenia zamówienia Usługobiorca musi:

- dokonać wyboru zamawianych narzędzi poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”,

- podać swoje imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e- mail i adres,

- wskazać sposób i adres dostawy,

- podać nazwę firmy (Imię i Nazwisko), adres, NIP konieczne do wystawienia faktury VAT (jeśli zachodzi taka potrzeba ),

- dokonać wyboru sposobu płatności.

d) Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia wygenerowana zostanie automatycznie wiadomość elektroniczna wysłana na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę podczas zamawiania.

e) Usługobiorca może wybrać jedną z następujących form płatności:

- gotówką – w siedzibie Artykuły Techniczne s.c.

- za pobraniem – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

- przelew elektroniczny lub przelew zwykły

f) Realizacja zamówienia rozpoczyna się od daty wpłynięcia należnej kwoty na rachunek bankowy firmy Artykuły Techniczne s.c.. Zawarcie umowy następuje w momencie, gdy Usługobiorca naciśnie przycisk „Zamów”. Jest to jednoznaczne z zaakceptowaniem ceny, warunków płatności, dostawy oraz niniejszego Regulaminu.

g) Wskazana na stronie internetowej Sklepu cena i opis produktu stanowią ofertę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

h) Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

- podawane są w złotych polskich,

- zawierają podatek VAT,

- nie zawierają kosztów dostawy (cena dostawy jest doliczana w momencie procesu dokonywania zakupów)

e) Zamówienia realizowanie są w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu określonego w niniejszym ustępie w lit. f. W przypadku zapłaty gotówką Towar wydawany jest niezwłocznie Usługobiorcy.

f) Wybrany rodzaj i koszt transportu uwidaczniany jest każdorazowo w zakładce "płatności". Usługobiorca może wybrać w szczególności kuriera DPD lub Pocztę Polską.

6. Prawo odstąpienia od umowy zwroty i reklamacje:

a) Opis procedury reklamacji:

- Artykuły Techniczne s.c. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub w formie pisemnej na adres Artykuły Techniczne s.c., zwrot odbywa się na koszt Artykuły Techniczne s.c., po wcześniejszym kontakcie z Artykuły Techniczne s.c w celu ustalenie terminu i formy odsyłki reklamowanego przedmiotu

- Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, nr zamówienia

 - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

 - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 

 - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

- Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Artykuły Techniczne s.c. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Artykuły Techniczne s.c. albo Artykuły Techniczne s.c. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

- Artykuły Techniczne s.c. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Artykuły Techniczne s.c. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

- Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Artykuły Techniczne s.c.

b) Adres do reklamacji:

Artykuły Techniczne s.c..

Spławy Pierwsze, Ostrowieka 55

23-200 Kraśnik

tel.: 81-825-59-60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c) Prawo odstąpienia od umowy

- Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy.

- Definicja konsumenta: KONSUMENTEM jest pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

- Aby odstąpić od umowy zawartej na artykulytechniczne.eu, należy złożyć Artykuły Techniczne s.c. stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

- Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

- Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej:

 

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Artykuły Techniczne s.c..

Spławy Pierwsze, Ostrowiecka 55

23-200 Kraśnik

Ja…………………………………………………….……………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy

………….……….………………………………………………………………………………………, numer zamówienia…………………………………………………….., Data zawarcia umowy to ………………………………..……………., data odbioru ……………… . Imię i nazwisko…………………………………………………………. Adres …..…………………….……..…………………………………….

Nr konta bakowego na które ma nastąpić zwrot należności..........................................................................................................

Data………………………………………………………………………….

- Przesyłkę należy nadać na adres: Artykuły Techniczne s.c., Spławy Pierwsze, Ostrowiecka 55,  23-200 Kraśnik

d) Brak możliwości odstąpienia od umowy Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli Artykuły Techniczne s.c. wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta;

- w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Artykuły Techniczne s.c nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie Artykuły Techniczne s.c nie ma kontroli;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

- Wszystkie produkty dostępne w artykulytechniczne.eu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych (o ile czytelnie nie poinformowano inaczej na stronie przedmiotu) i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

- Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Artykuły Techniczne s.c w ramach artykulytechniczne.eu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

9. Polityka prywatności:

a) Wszystkie dane są chronione certyfikatem ssl. Administratorem danych osobowych jest firma Artykuły Techniczne s.c. Dane klientów są przetwarzane wyłącznie dla celów firmy związanych z realizacją zamówienia czy świadczeniem usługi i nie są przekazywane ani udostępniane podmiotom ani osobom trzecim. Postanowienia końcowe: Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Klienci zostaną powiadomieni o takich zmianach na stronie internetowej sklepu.

b)Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnie za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

c) W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza postanowienia Kodeksu Cywilnego, jak również ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

d) Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych, których przedmiotem są usługi świadczone przez Artykuły Techniczne s.c. Piotr Nowak Renata Nowak. w ramach sklepu internetowego dobrenarzedzia24, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest wyłącznie prawo polskie.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych, znajdujących się w bazie kontrahentów, jestArtykuły Techniczne s.c. Piotr Nowak Renata Nowak; Al. Młodości 52; 23-210 Kraśnik, o nr. NIP: 715-193-11-19, o nr. REGON: 060995884
2. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

2.1. W zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych.
2.2. W celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji procesów obsługi itp.)
2.3. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust.1 lit f RODO)

3. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia jednak nie krócej niż okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z procesem handlowym bądź wynikającymi z przepisów prawa.
4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadków niezbędnych w procesie handlowym np. rozpatrzenia reklamacji.
5. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, firmy windykacyjne
6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych
7. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. W sprawach ochrony swoich danych osobowych, przetwarzanych przez Artykuły Techniczne s.c. Piotr Nowak Renata Nowak możesz skontaktować się z Administratorem pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby tj. Artykuły Techniczne s.c. Piotr Nowak Renata Nowak, z siedzibą w Kraśniku, Al. Młodości 52. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji umowy.
Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.
10. Decyzje dotyczące Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.